Hz. MUHAMMED ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM

Şemseddin YEŞİL
Delivery date: 1 week
₺70,00

Bilindiği gibi İslam Tarihi, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri ile başlar. Tarihçiler de Peygamberimizin hayat-ı seniyyelerini, Nübüvvet vazifesi ile mükellef olduğu için, bu vazifeyi tebliğ esnasında karşılaştığı hadiseleri, maruz kaldığı işkenceleri, bilhâssa anavatanından hicret etmesini, Medineli Müslümanların kendilerini sahiplenmelerini teferruatıyla yazarlar.

Ayrıca Bedir, Uhud ve Hendek  harpleri gibi, müslümanların hayat-memat mes'elesi olan geçmiş hadiseleri sıra ile tarihe kaydederler. Son iki asırda İslam Tarihi yazanlar, Mecelle müellifi merhum Ahmed Cevdet paşanın Kısas-ı Enbiya veTevarih-i Hulefa isimli eserini mehaz olarak alırlar ve mezkûr eserdeki kullanılan lisanı sadeleştirerek eserlerini ortaya çıkarırlar.

Muhammed Şemseddin Yeşil Efendi'nin HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELAM isimli bu eserinde, bilinenlerden başka birçok inceliklere işaret edilir. Bilhâssa Resûl-i Zişan Efendimizin Âlem-i cemâli teşrifinden sonra zuhûr eden Hilâfet mes'elesi, en ince teferruatına kadar ayetlerle, hadislerle beyan edilir, İslamın, bu gizlenmiş yahut yanlış olarak nakledilmiş hakikatler yüzünden fırka fırka ayrılışı, aralarına nifak girişi, bu nifak sebebiyle milyonlarca insanın hala birleşemedikleri, bu eserde akli ve nakli deliller ile açıklanır.

Kısaca ŞİA ile EHL-İ SÜNNET arasında bugün dahi devam eden ihtilafların halli için, her aklı başında müslümanın bu eseri, hisden âzâde olarak okumaları zaruridir.

 

9789944981446
70,00
2010
675
2. Hamur
Karton
16×23,5cm
https://www.hepsiburada.com/hz-muhammed-aleyhissalatu-vesselam-semseddin-yesil-p-HBCV0000020D9Z
https://www.trendyol.com/yesil-kutuphanesi/hz-muhammed-aleyhissalatu-vesselam-ciltsiz-p-4524364
https://www.amazon.com.tr/dp/9759837722?ref=myi_title_dp
https://www.kitapyurdu.com/kitap/hz-muhammed-aleyhissalatu-vesselam-ciltsiz/259348.html

9789759837723