Home

İmam-ı Hüseyin'in şehid edildiği gün

(M.Şemseddin Yeşil Hazretlerinin Hutbelerim eserinden alıntıdır.)